Výtvarný pedagóg 2oo8

späť-INDEX

logo - Ateliér Katky Slávikovej

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 

„Hľadanie identity“

 

VÝTVARNÝ PEDAGÓG ROKA 2008 PRE UČITEĽOV VÝTVARNÝCH ODBOROV-ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL

pdf Ciele a propozície VP´08 PDF 56 kB

pdf POZVÁNKA - PDF 2o kB


DIPLOM - Titul - Výtvarný pedagóg roka 2oo8 - PaedDr. Katka Volčková Sláviková
viac info: www.sapvep.sk Titulná strana http://www.sapvep.sk/katalogy/

Ukážky stránok katalógu : SAPVEP 2009. Výtvarný pedagóg roka 2008. - 1. - Bratislava : SAPVEP. ISBN 978-80-970149-0-2 (brož.)

list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
         
list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
list katalógu Výtvarný pedagóg roka 2008 ZUŠ
         
Vernisáž - Odovzdávanie ocenení - fotodokumentácia - média
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková víťazka kategórie II. stupeň VO ZUŠ
a Mgr.art. Martina Štefanatná víťazka za I. stupeň VO ZUŠ
odborná porota SAPVEP

preberanie ocenenia, ktoré odovzdáva Mgr. Miloš Štofko PhD.

desiatka ocenených výtvarných pedagógov ZUŠ
ocenené výtvarné pedagogičky

Finalistky - titulov : Výtvarný pedagóg roka 2oo8 - zdroj web:modernaskola.sk - p. Miháliková

Porota udelujúca titul: Výtvarný pedagóg roka 2oo8 - zdroj web:modernaskola.sk - p. Miháliková
Odovzdávanie titulu : Výtvarný pedagóg roka 2oo8 - mne - Katke Slávikovej - zdroj web:modernaskola.sk - p. Miháliková
Finalistky : Výtvarný pedagóg roka 2oo8 - zdroj web:modernaskola.sk - p. Miháliková
Finalistky - titulov : Výtvarný pedagóg roka 2oo8 - zdroj web:modernaskola.sk - p. Miháliková

http://www.ta3.com/sk/relacie/24_bez-komentara/5691_vytvarny-pedagog-roka-2008

UN č. 7,24.11.2oo8 48-49.týždeň Ročník LVII.

Číslo 7, 24. 11. 2008 -pdf -

http://www.modernaskola.sk/Index,c1869/
http://www.modernaskola.sk/un,c1869/
http://skola.studujem.sk/zoznam-clankov/skoly-skolstvo-vzdelavanie/skola-a-vzdelavanie/vytvarni-pedagogovia-roka-su-zo-ziliny-a-presova.html
TA3 - vysielanie - vernisáž VPR2oo8
článok v UN - autor P. Holka
web - článok o VPR 2oo8
web - článok o VPR 2oo8
web - článok o VPR 2oo8
         
foto: Slávik Katka VP´o8
foto: Slávik Katka VP´o8
foto: Slávik Katka VP´o8
foto: Slávik Katka VP´o8
foto: Slávik Katka VP´o8
         
foto: Slávik Katka VP´o8
foto: Slávik Katka VP´o8
foto: Slávik Katka VP´o8
foto: Slávik Katka VP´o8
...

Víťazka kategórie II. stupeň VO ZUŠ
a
držiteľka čestného titulu
VÝTVARNÝ PEDAGÓG ROKA 2008
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
ZUŠ, Októbrová 32, Prešov

 

Súťažná porota pracovala v tomto zložení:

doc. PaedDr. Michaela Terčová,
predsedníčka poroty,
PdF OU v Ostrave, Katedra výtvarné výchovy,

akad. mal. Marián Meško,
člen poroty,
ŠÚV J. Vydru v Bratislave, Oddelenie propagačného výstavníctva,

Mgr. Miloš Štofko PhD.,
člen poroty,
PdF TU, Katedra pedagogiky výtvarného umenia,
predseda SAPVEP,

PaedDr. Ondrej Kokavecz,
člen poroty,
MPC AP Ševčenkova 11 v Bratislave,
podpredseda SAPVEP,

akad. soch. Vladimír Kordoš,
člen poroty,
ŠÚV J. Vydru v Bratislave, Oddelenie propagačnej grafiky,
predseda sekcie SAPVEP pre SŠ.

 

2- verzia zaslaných výtvarných prác

 

-01-Radioaktivita
-01-Radioaktivita
-01-Radioaktivita
-01-Radioaktivita
-01-Radioaktivita
-01-Radioaktivita
-02-Zivly
-02-Zivly
-02-Zivly
-02-Zivly
-02-Zivly
-02-Zivly
-03-Identita_s_priestorom
-03-Identita_s_priestorom
-03-Identita_s_priestorom
-03-Identita_s_priestorom
-03-Identita_s_priestorom
-03-Identita_s_priestorom
-04-Hladanie_identity
-04-Hladanie_identity
-04-Hladanie_identity
-04-Hladanie_identity
-04-Hladanie_identity
-04-Hladanie_identity
 

 

1- verzia zaslaných výtvarných prác

 


F o t o g a l é r i a
 -pdf textová dokumentácia PDF 36 kB

o1. T É M A „Hľadanie identity“
o1. T É M A „Hľadanie identity“ o1. T É M A „Hľadanie identity“ o1. T É M A „Hľadanie identity“ o1. T É M A „Hľadanie identity“ o1. T É M A „Hľadanie identity“
o2. T É M A „Objekt“
o2. T É M A „Objekt“ o2. T É M A „Objekt“ o2. T É M A „Objekt“ o2. T É M A „Objekt“ o2. T É M A „Objekt“
o3. T É M A „Grafika“
o3. T É M A „Grafika“ o3. T É M A „Grafika“ o3. T É M A „Grafika“ o3. T É M A „Grafika“ o3. T É M A „Grafika“
o4. T É M A „More“
o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“ o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“ o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“ o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“ o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“
o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“
o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“ o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“ o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“ o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“ o5. T É M A „Zoomorfný obraz človeka“
o6. T É M A „Vzťahy“
o6. T É M A „Vzťahy“ o6. T É M A „Vzťahy“ o6. T É M A „Vzťahy“ o6. T É M A „Vzťahy“ o6. T É M A „Vzťahy“
o7. T É M A „Fóbie“
o7. T É M A „Fóbie“ o7. T É M A „Fóbie“ o7. T É M A „Fóbie“ o7. T É M A „Fóbie“ o7. T É M A „Fóbie“
o8. T É M A „Pohľady z okna“
o8. T É M A „Pohľady z okna“ o8. T É M A „Pohľady z okna“ o8. T É M A „Pohľady z okna“ o8. T É M A „Pohľady z okna“ o8. T É M A „Pohľady z okna“
o9. T É M A „Masky a mimiky“
o9. T É M A „Masky a mimiky“ o9. T É M A „Masky a mimiky“ o9. T É M A „Masky a mimiky“ o9. T É M A „Masky a mimiky“ o9. T É M A „Masky a mimiky“
1o. T É M A „Textilománia“
1o. T É M A „Textilománia“ 1o. T É M A „Textilománia“ 1o. T É M A „Textilománia“ 1o. T É M A „Textilománia“ 1o. T É M A „Textilománia“
späť - hore výtvarný pedagóg 2oo8 - späť HORE logo - Ateliér Katky Slávikovej

Autorka : PaedDr. Katarína Volčková Sláviková

pedagog - Katka Sláviková - nové okno
Aktualizované 17.1o.2oo8 späť-INDEX

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.