aktivity - absolventi
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY
späť - AKTIVITY

 

 

ABSOLVENTI 2oo2/2oo3
ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

23. - 24.o6.2oo3 Inštalácia záverečných prác – kolektív pedagógov (objekt ZUŠ hudobný odbor J. Poschla; Prešov)

25.o6.2oo3 Obhajoby a vernisáž absolventských prác absolventov školy Porota: Mgr. M. Wachová Členovia: Akad. mal. A. Gajová, PaedDr. S. Šalko, Mgr. Art M. Tomašiaková – kolektív pedagógov; 52 končiacich žiakov (objekt ZUŠ hudobný odbor J. Poschla; Prešov)

Zoznam absolventov:

Meno

Názov absolventskej práce

FABIANOVÁ ANNA

DÚHOVÝ LES
– koláž, recyklovaný autorský papier, monotyp

KOVÁČ FILIP

STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA
– grafika

KANDRAVÝ FILIP

FAINT - OBJEKT - INŠTALÁCIA
– plast, maľba, koláž, nákresy - pastel

BOHUSLAVOVÁ ELIŠKA

BATIKA "TRIČKO"
– batika

VAŠKOVÁ ĽUDMILA

KONTRAST
-
kašírované reliéfy

 

Fotodokumentácia:

 

STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA – grafika STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA – grafika DÚHOVÝ LES – koláž, recyklovaný autorský papier, monotyp
DÚHOVÝ LES – koláž, recyklovaný autorský papier, monotyp DÚHOVÝ LES – koláž, recyklovaný autorský papier, monotyp DÚHOVÝ LES – koláž, recyklovaný autorský papier, monotyp
DÚHOVÝ LES – koláž, recyklovaný autorský papier, monotyp STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA – grafika FAINT - OBJEKT - INŠTALÁCIA
FAINT - OBJEKT - INŠTALÁCIA FAINT - OBJEKT - maľba pastelom BATIKA "TRIČKO"
BATIKA "TRIČKO" BATIKA "TRIČKO" BATIKA "TRIČKO"
KONTRAST - kašírované reliéfy KONTRAST - kašírované reliéfy KONTRAST - kašírované reliéfy
KONTRAST - kašírované reliéfy KONTRAST - kašírované reliéfy KONTRAST - kašírované reliéfy
STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA – grafika STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA – grafika STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA – grafika
STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA – grafika STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA – grafika STRATENÝ SVET - AUTORSKÁ KNIHA – grafika
OBHAJOBY 2oo3
II.cyklus 2oo3 II.cyklus 2oo3 II.cyklus 2oo3
II.cyklus 2oo3 - obhajoby II.cyklus 2oo3 - obhajoby II.cyklus 2oo3 - obhajoby
II.cyklus 2oo3 - obhajoby II.cyklus 2oo3 - obhajoby II.cyklus 2oo3 - obhajoby

späť - história aktivít -späť absolventi
Fotodokumentácia: SLÁVIKatka 2003

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.

 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYspäť - AKTIVITY