rozvrh PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY
PROFILZOZNAM

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 

 

 

 
Školský rok 2oo9/2o1o
Pondelok
     
Utorok
     
Streda
     
Štvrtok
     
Piatok
     

Školský poriadok PDF - Školský poriadok- stiahni pdf
Pomôcky na vyučovanie PDF - Pomôcky - stiahni pdf

Pomôcky potrebné k vyučovaniu v šk. roku 2oo9/2o1o ! Žiak je povinný nosiť uvedené pomôcky, na každú vyučovaciu hodinu!

 • Pracovný plášť
 • hygienické potreby / mydlo, uterák, toaletný papier /
  ––––––––––––––––––––––––––––––
 • zošit - čistý  A4 alebo A3
 • ceruzky mäkké / HB, B - 2,4,6 / a farbičky
 • vodové alebo akvarelové farby
 • + okrúhle štetce napr. č. 0, 2, 8,10
 • + handrička (bavlnená), nádobu na vodu (nádobky od jogurtov)
 • farebné tuše / 6 fľaštičiek + 2 čierne /, drievko
 • lepidlo /veľké balenie/
 • nožnice
 • farebné papiere /napr. z časopisov, darčekové, recyklovateľné.../
 • suchý pastel /12 a viac farieb/
 • + fixatív
 • temperové farby / 12 túb, veľké + väčšie množstvo bielej farby /
 • + ploché štetce napr. : č. 4-6, 8-10, 12-14
 • + paleta
 • rydlá na linoryt /neplatí to pre žiakov 1-2 ročníka/
 • orezávadlo /neplatí to pre žiakov 1-2 ročníka/
 • linoleum (veľkosť cca A4) /neplatí to pre žiakov 1-2 ročníka/
 • špachtľa (šírka 3,5 až 5 cm)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dôvod neprítomnosti žiaka na hodine bude rodič naďalej povinný oznámiť triednemu učiteľovi (písomne alebo ústne) najneskôr do dvoch dní.
Aktualizované 2oo9

rozvrh - symbol ARCHÍV - správ a ročných učebných plánov

ROZVRH
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYPROFILZOZNAM