aktivity - absolventi
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY
späť - AKTIVITY

 

 

ATELIÉROVÁ VÝTVARNÁ TVORBA ABSOLVENTOV 2oo3/2oo4
VÝTVARNÝ ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny


2oo4 Inštalácia záverečných prác (Prešov)

23.o6.2oo4 Obhajoby a vernisáž absolventských prác absolventov školy Porota: Akad. mal. A. Hausová PU FHPV, Členovia: PhDr. A. Cuperová, PaedDr. I. Pančáková, Mgr. V. Židik – kolektív pedagógov; 5o končiacich žiakov (objekt ZUŠ hudobný odbor J. Poschla; Prešov)

Zoznam absolventov:

Meno

Názov absolventskej práce

BARANOVÁ KRISTÍNA

KALENDÁR 2005 – linoryt, filigrant a akvarelová maľba

GUMANOVÁ GABRIELA

REPRODUKCIA – kresba

KUCHÁROVÁ NINA

MÓDNE NÁVRHY – kresba a maľba „MORSKÝ VÁNOK“; „OHNIVÉ SPÚTANIE“; „MORSKÁ SPÚTANOSŤ“; „SILA OHŇA“

ŠUTKO DANIEL

POŠTOVÁ ZNÁMKA – grafika – viacfarebný linoryt

MACOUR RÓBERT

PLAGÁT - koláž

MIŠENKO MARTIN

PERSPEKTÍVA V ARCHITEKTÚRE – štúdia kombinovaná technika

 

Fotodokumentácia:

 

PERSPEKTÍVA V ARCHITEKTÚRE REPRODUKCIA REPRODUKCIA
POŠTOVÁ ZNÁMKA – grafika POŠTOVÁ ZNÁMKA – grafika POŠTOVÁ ZNÁMKA – grafika
POŠTOVÁ ZNÁMKA – grafika    
OBHAJOBY 2oo4
OBHAJOBY 2oo4 OBHAJOBY 2oo4 OBHAJOBY 2oo4
Fotodokumentácia: SLÁVIKatka 2oo4

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.

 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY
späť - AKTIVITY