aktivity - absolventi
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM
späť - AKTIVITY

 

 

ATELIÉROVÁ VÝTVARNÁ TVORBA ABSOLVENTOV 2oo8/2oo9
VÝTVARNÝ ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny


2oo9 Inštalácia záverečných prác (Prešov)
Obhajoby a vernisáž absolventských prác absolventov (Prešov)
Foto: SLÁVIKatka 2oo9

Zoznam absolventov:

Meno

Názov absolventskej práce

- obhajoba ukončená s absolventským vysvedčením -

Alexandra ERNSTOVÁ

ročník, cyklus, školský rok : 9 ročník, I. cyklus  2oo8/2oo9
meno a priezvisko pedagóga :  PaedDr. Katarína VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ
názov absolventskej práce :  „Cenzúra“, „Posuny“
technika : maľba / akrylová maľba
krátka charakteristika absolventskej práce :
Tvorila som osobnú sériu malieb z vlastnej fantázie, ktoré som nazvala "Cenzúra" – mojim cieľom bolo formou maľby štylizovaných portrétov stvárniť odpoveď na dnešných ľudí, ktorí si neustále zakrývajú oči pred problémami iných ľudí či sveta.

Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA

ročník, cyklus, školský rok : 8 ročník, I. cyklus  2oo8/2oo9
meno a priezvisko pedagóga : PaedDr. Katarína VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ
názov absolventskej práce : „Forehand“, „Backhand“, „Servis“ a „Víťazstvo“
technika : grafika / odrývaný linoryt X2
krátka charakteristika absolventskej práce :
V mojej absolventskej práci som spracovala figúru v rôznych pohyboch a ako techniku som zvolila odrývaný linoryt na detailnejšie vykreslenie postavy v priestore. Jednotlivé grafické práce som nazvala sprava forehand, backhand, servis a víťazstvo. Okrem klasického výtlačku na papier som vytlačila grafickú matrice stále v každom kroku odrývania aj na textilný materiál (bavlnené biele tričko).

Barborka ČIRČOVÁ

ročník, cyklus, školský rok :  9 ročník, I. cyklus  2oo8/2oo9
meno a priezvisko pedagóga : PaedDr. Katarína VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ
názov absolventskej práce :  „Reprodukcie“
technika : kresba
krátka charakteristika absolventskej práce :
Absolventskú práci som tvorila kresliarskou techniku s použitím cerúz a farbičiek.
K tvorbe som si vybrala reprodukcie s názvom „Maria Magdaléna“ a „Zjavenie sa anjela svätému Jozefovi“, od maliara George de la Tour, ktorý dokázal vo svojej tvorbe dosiahnuť a vyjadriť jedinečnú atmosféru pomocou techniky šerosvitu (z talianskeho chiaroscuro) - kontrastu svetla a tieňa.
Inšpiráciou pre moju tretiu reprodukciu bol Caravagio, ktorý bol jedným z prvých barokových maliarov. Vytvoril tzv. barokový realizmus, čím ovplyvnil mnohých svojich súčasníkov. K reprodukovaniu som si vybrala dielo s názvom “Dávid s Goliášovou hlavou“.
Všetky tri reprodukcie sú vsadené do pasparty, ktorá je vytvorená špachtľovou technikou s použitím akrylových krycích farieb.

Veronika BIROŠOVÁ

ročník, cyklus, školský rok :  9 ročník, I. cyklus  2oo8/2oo9
meno a priezvisko pedagóga : PaedDr. Katarína VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ
názov absolventskej práce : „Melódia života“
technika : koláž, akvarel
krátka charakteristika absolventskej práce :
Absolventskú pracú som nazvala „Melódia života“. Pozostáva zo štyroch osobitných prác, ktoré tvoria jeden celok. Za vhodnú vyjadrovaciu techniku som si vybrala koláž. K tvorbe ma inšpirovali štyri ročné obdobia, čo je vidieť na farebnosti prác. Keďže mám rada módu, použila som k tvorbe koláži aj textil, ktorý sa mi hodil svojou štruktúrou a farebnosťou k jednotlivým obdobiam.
Ďalšia práca je návrh potlače na letnú látku a návrhy šiat, ktoré by som si predstavovala zrealizovať a nosiť v letom období a ktoré by som si v budúcnosti chcela sama vytvoriť v rámci štúdia na strednej škole odevného dizajnu.   

Alžbeta FILIČKOVÁ

ročník, cyklus, školský rok : 4 ročník, II. cyklus  2oo8/2oo9
meno a priezvisko pedagóga : PaedDr. Katarína VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ
názov absolventskej práce : „The human race and narure“ alias „Príroda v mojej duši“
technika : grafika
krátka charakteristika absolventskej práce :
odrývaný linoryt – X2 a posuny v jeho využití pri tvorbe japonskej väzby.

Simona ONUFEROVÁ

ročník, cyklus, školský rok :  4 ročník, II. cyklus  2oo8/2oo9
meno a priezvisko pedagóga : PaedDr. Katarína VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ
názov absolventskej práce : „Vzťahy I.“,  „Vzťahy II.“
technika : maľba / digitálna tlač

Fotodokumentácia:

Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Ľudmila SLÁVIKOVÁ alias ĎUĎA
Simona ONUFEROVÁ
Simona ONUFEROVÁ
Simona ONUFEROVÁ
Simona ONUFEROVÁ
Simona ONUFEROVÁ
Barborka ČIRČOVÁ
Barborka ČIRČOVÁ
Barborka ČIRČOVÁ
Barborka ČIRČOVÁ
Barborka ČIRČOVÁ
Barborka ČIRČOVÁ
Alžbeta FILIČKOVÁ
Alžbeta FILIČKOVÁ
Alexandra Ernstová
Alexandra Ernstová
Alexandra Ernstová
Alexandra Ernstová
Alexandra Ernstová
Alexandra Ernstová
Alexandra Ernstová
Alexandra Ernstová
Veronika BIROŠOVÁ
Veronika BIROŠOVÁ
Záver obhajoby absolventov 2oo9 - Základná umelecká škola výtvarná Prešov
Záver obhajoby absolventov 2oo9 Základná umelecká škola výtvarná Prešov
Záver obhajoby absolventov 2oo9 Základná umelecká škola výtvarná Prešov
Ďuďa Sláviková a Veronika Birošová s mamkou
Preberanie ceny školy od predsedníčky obhajob absolventov za rok 2oo9
- obhajoba ukončená bez absolventského vysvedčenia - ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
ELIŠKA ČONKOVÁ
 
 

späť - história aktivít -späť absolventi

Fotodokumentácia: SLÁVIKatka 2oo9 Aktualizované o2.máj 2oo9

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.

 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYspäť - AKTIVITY