priestorová tvorba 10
 
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

tvorba ziakov 1

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

spä - PRT9

ATELIÉROVÁ TVORBA

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

PRIESTOROVÁ TVORBA

- 1o -

Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6
       
Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6
       
Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6
       
Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6
       
Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6
       
ďalej - PRT11
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
archív od roku 2oo2 do 2oo9