projekt 1  PUTOVANIE 2oo3
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY
AKTIVITY

ATELIÉROVÁ TVORBA

VÝTVARNÉ PROJEKTY

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

- o1 -

"Putovanie za farbou legendy"
klikni - "Pokušenie" SLÁVIK 2oo3 - akryl na plátne

LOKALITA: Mníchovský potok. Archeologické nálezisko stredovekej pustovne - 2oo3

URL http://www.presov.viapvt.sk/zus

Žiaci deviateho ročníka Základnej umeleckej školy ateliéru Ivany Pančákovej a Katky Slávikovej

spä na AKTIVITY -prvý deň- prednáška a zážitkové vyučovanie

1den-Gabo Lukáč prirodniny výtvarná akcia
prichody skladba symbolov minimal art
odchody obet stromu minimal art
hlava prichody - odchody symbol
fotodokumentacia IP minimal art symbol
minimal art symbol minimal art
šípka - medzi nebom a zemou obä stromu minimal art
uvod - akcie šípka    
 

spä - hore - večer - 1. máj - výtvarná akcia

2 den - performens 2 den - performens - body art 2 den - performens
2 den - performens 2 den - performens body art 2 den - performens
2 den - performens 2 den - performens 2 den - performens body art
2 den - performens body art 2 den - performens body art 2 den - performens body art
 

spä - hore - ráno - tanec medzi nebom a zemou

ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou
ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou
ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou
ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou
ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou ráno - tanec medzi nebom a zemou
 

spä - hore - druhý deň - gestická mažba

deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba
deň2 - gestická mažba deň2 - gestická mažba  
 

spä - hore - inštalácia - záverečná akcia

inštalácia - záverečná akcia inštalácia - záverečná akcia inštalácia - záverečná akcia
inštalácia - záverečná akcia inštalácia - záverečná akcia inštalácia - záverečná akcia
inštalácia - záverečná akcia    
 

spä - hore -pred odchodom domov

odchod odchod
 

spä - hore - text - autorka článku PaedDr. Ivana Pančáková - fotodokumentácia projektu - ja Katka Sláviková :- )

Putovanie za farbou legendy.
Legenda o duchovnej sile, ale i úpadku mníchov.
Mníchovský potok. Archeologické nálezisko stredovekej pustovne.
1.-2. máj 2003
Žiaci deviateho ročníka Základnej umeleckej školy, výtvarného odboru sú účastníkmi
netradičného vyučovania v prírode, ktorého ciežom je osobný a bezprostredný kontakt
s históriou a kultúrou.
Celá pozornos je sústredená na zážitok.
Výtvarné akcie žiakov nadobúdajú rôzne podoby...
... kresba zo spílených kmeňov stromov, obrovská šípka smerujúca k nebu
... práca so symbolom, kamenný kruh, gestický trojuholník
... performancia, obeta stromu, nočné putovanie v bielom rúchu s pochodňou, ranný tanec
medzi zemou a nebom
... výrazová mažba, výsledok citového vnímania a rozjímania
... výtvarná inštalácia, chrám - kult ticha a duchovnej sily...

Základná umelecká škola výtvarný odbor Októbrova 32 Prešov PaedDr. Katarína Volčková Sláviková

DISKUSIA - DISKUSIA

Aktualizované o1. mája 2oo6

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
- spä na aktivity-  AKTIVITY