plošná tvorba 12
 
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

tvorba ziakov 1

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

spä - PLT24

ATELIÉROVÁ TVORBA

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

PLOŠNÁ TVORBA

- 25 -

grafika kresba lavirka kresba lavirka grafika
       
malba kresba lavirka
grafika
kolហ- dekoláž
       
grafika kolហ- dekoláž
ASAMBLAŽ
kolហ- dekoláž
       

Ilustrácie zvieracích bájok

Ilustrácia - Zvieracie báje 2oo6 Ilustrácia - Zvieracie báje 2oo6 Ilustrácia - Zvieracie báje 2oo6 Ilustrácia - Zvieracie báje 2oo6
Birošová Veronika
Dobošová Barbora
Kuruc Matúš
Sláviková źudmila
Ilustrácia - Zvieracie báje 2oo6 Ilustrácia - Zvieracie báje 2oo6 Ilustrácia - Zvieracie báje 2oo6 Ilustrácia - Zvieracie báje 2oo6

Biroš Ján

Čonková Eliška
Gojdičová Alexandra
Vrtež Dávid
ďalej - PLT26
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
archív od roku 2oo2 do 2oo9